Seminar tematic

Agenția universitară a Francofoniei vă invită să călătoriți în timp și în spațiu de-a lungul Dunării, fluviul-simbol al Europei, prin intermediul unui seminar tematic dedicat acesteia. Obiectivul acestui eveniment este întocmai crearea unui spațiu de reflecție și de discuții multidisciplinare în jurul diferitelor particularități ale acestui mare fluviu european. Sunt invitați să participe cercetători francofoni interesați de caracteristicile, de funcționarea și de societățile Dunării.


Multiplele probleme asociate Dunării (transportul, energia, mediul înconjurător, modul de guvernare regională și europeană, identitatea culturală, gestiunea riscurilor etc.) trebuie analizate prin prisma multitudinii de populații (ale căror nevoi, cultură și identitate sunt vizate) asupra cărora cursul Dunării și-a lăsat amprenta. Tocmai din acest motiv, seminarul tematic se va concentra în jurul științelor sociale, fără însă a ignora importanța aspectelor biologice si fizice.

Dincolo de abordarea ecologică și hidrologică a morfologiei și a bogăției biologice specifice Dunării, în cadrul acestui seminar se va trata și problematica diverselor amenajări direct legate de fluviu și care evoluează ca societățile care încearcă să îl domine : zone umede / zone inundabile, biodiversitate / spații invazive, bogăție / amenințare, granița / legătura etc. Se dorește să se înțeleagă cum populațiile au cunoscut, au valorizat ori s-au protejat pentru a putea conviețui cu fluviul.